Gestió de
0
Serveis
Presència en
0
Poblacions
Punts
0
d'atenció
Famílies
0
ateses
Adults
0
atesos
Infants
0
atesos

Serveis que oferim

Projectes que gestionem

Especialitzats en el desplegament de SOAF, Model SIS i STESF

Models de treball

Una aposta per la proximitat relacional, l’eficiència i la qualitat en el treball amb les famílies, els equips de professionals locals, els processos d’avaluació i la gestió de la informació:

Teràpia familiar socioeducativa

Treball sobre les dinàmiques familiars que generen dificultats de relació entre els seus membres i amb l’entorn. Acompanyament dirigit a construir la salut relacional de les famílies.

Teràpia integrativa i de reprocessament del trauma

Integració de les experiències de dolor i trauma que la persona no ha pogut processar i que afectada el seu estat emocional, cognitiu, relacional i fisiològic. Acompanyament en la construcció de l’auto-regulació.

Criança positiva i psicoeducació en funcions parentals/marentals

Aprenent a mirar al fill/a per comprendre la seva realitat i donar la millor cura possible. Acompanyament la salut paternofilial.

Acompanyament socioeducatiu

Construcció de noves comprensions, recursos i habilitats que generen seguretat, eficiència i competència en l’atenció dels reptes quotidians. Acompanyament en la salut pràctica resiliència.

Acompanyament socioeducatiu – vinculació a l’entorn

Treball de la relació amb l’entorn com un espai d’oportunitats i de socialització que promou l’autonomia en la gestió del context.

Psicologia del desenvolupament

Comprensió de les necessitats emocional, relacionals, cognitives, fisiològiques, etc., en les diferents etapes del cicle vital per promoure la cura adequada.

Teoria de l’aferrament – vincle

Centrant la mirada en la creació d’experiències afectives saludables per promoure vincles segurs.

Resiliència

Treball sobre els recursos i capacitats que permeten afrontar l’adversitat amb èxit per promoure el benestar emocional.

Perspectiva de gènere

Els desequilibris i les desigualtats detectades entre homes i dones a la societat tenen el seu reflex en l’àmbit familiar i sovint són la font, principal o secundària, de determinades dificultats relacionals, conflictes de convivència, situacions d’exclusió social o vulnerabilitat i de violència

Qualitat en la gestió i responsabilitat social

Les persones treballadores d’EDUVIC · Famílies assumim els compromisos vinculats a la qualitat i la responsabilitat social, comprometent-nos a integrar de forma voluntària els criteris de les mateixes en la nostra política d’empresa i en la nostra pràctica diària.

Equip de professionals de la psicoteràpia

Som un equip de professionals de la psicoteràpia (psicòlegs/es, terapeutes familiars, educadors/es socials, integradors/es socials), amb una àmplia experiència en acompanyament psicoterapèutic i entrenament en habilitats emocionals, cognitives i relacionals amb infants, adolescents, adults, i famílies.

Ajuntaments, consells comarcals i entitats amb les què col·laborem

Últimes notícies