TESF

Servei de Tractament Especialitzat de Suport a les Famílies

Data d’inici del servei: 2016

Data d’inici del servei: 2016

Impulsat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya

Servei d’acompanyament terapèutic que forma part del servei de tractament especialitzat de suport a les famílies de la DGAIA. EDUVIC · Families el gestiona a l’àrea metropolitana de Barcelona -Baix Llobregat i Barcelonès- i a comarques de Barcelona -l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès, Osona, el Penedès, el Vallès Occiental i el Vallès Oriental.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència dels territoris on està desplegat el servei.

Definició

El tractament terapèutic amb famílies s’inclou en els programes de preservació de la unitat familiar i en els programes de reunificació de la família. En el primer programa amb el propòsit de mantenir els i les infants i adolescents en el seu nucli familiar i evitar la seva entrada en el sistema de protecció, i en el segon amb la finalitat de promoure la sortida dels i les infants i adolescents del sistema de protecció per tal de retornar-los a la seva unitat familiar i que siguin atesos/es des del propi medi d’origen de la família.

La finalitat del tractament terapèutic en aquests programes és la recuperació de la família per a l’exercici de les funcions familiars i dels pares i mares per a l’exercici adequat del rol parental i marental, mitjançant l’abordatge terapèutic de les disfuncionalitats familiars i relacionals que ho dificulten.

adolescent conversant amb tutora

Objectius

 • Reforçar la capacitat de la família per fer front de manera satisfactòria a les diferents fases del seu cicle vital (fonamentalment les fases que inclouen la criança dels fills i filles).
 • Millorar la qualitat de les relacions familiars, incloent-hi la relació
  conjugal, la relació paterno-filial, la relació fraternal i la família nuclear en el seu conjunt.
 • Millorar la qualitat de les relacions de la família amb el seu entorn i reforçar els sistemes de suport social.
 • Minimitzar els factors d’estrès que poden influir negativament en la
  família: atur, habitatge, pobresa, etc.
 • Tractar les conseqüències que la situació de desprotecció infantil hagi causat en l’estat de salut dels i les infants – adolescents, molt especialment el dany produït per situacions de maltractament infantil.
 • Tractar les situacions personals dels pares i mares quan aquestes
  dificulten, limiten o impedeixen el desenvolupament del seu rol parental/marental i funcions familiars, principalment, quan aquests/es pateixen trastorns mentals o addiccions. Restaurar o reforçar la capacitat de la família per fer front de manera satisfactòria a les diferents fases del seu cicle vital (fonamentalment, les que inclouen la criança dels fills i filles).
 • Millorar la qualitat de les relacions familiars, incloent-hi la relació
  conjugal, la relació paternofilial o maternofilial, la relació fraternal i la família nuclear en el seu conjunt.
 • Millorar la qualitat de les relacions de la família amb el seu entorn i
  reforçar els sistemes de suport social.
esquitxada d'aigua

Principis

 • L’interès superior de l’infant.
 • L’escolta de l’infant sense límit d’edat i el foment de la seva participació i de l’expressió de la seva opinió.
 • La família com a unitat bàsica de creixement i desenvolupament.
 • Construcció de la demanda amb la família.
 • Intervenció terapèutica mínima.
 • Proximitat territorial i accessibilitat.
 • Flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats del servei.
 • Complementarietat del tractament terapèutic respecte a la feina de les persones referents dels EAIA.
 • Autonomia de la família: fomentar les capacitats parentals/marentals i de guarda per assolir l’autonomia de la família respecte dels serveis on és atesa.
 • No maleficència: evitar els riscos d’una intervenció terapèutica no ajustada als seus objectius o funcions.
 • Beneficència: garantir la millor atenció a les famílies ateses i l’efectivitat del servei.
mans subjectant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Suport terapèutic relacional socioeducatiu.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • EAIA
 • CSMIJ
 • Serveis socials de base
 • Centres sanitaris
 • CSMIJ
 • EAP
 • CDIAP
 • CAID
 • Centres oberts
 • CRAE
 • CREI
 • Centres d’acollida
 • CSMA
 • Punt de trobada
 • UEC
 • UBAI

Participació comunitària

 • Taula d’Infància d’Horta-Guinardó de Barcelona
 • Xarxa d’Infància i Adolescència de Cornellà de Llobregat
 • Taula Territorial de Sant Boi de Llobregat
 • Taula Sectorial d’Infància i Adolescència del Consell Municipal de Serveis Socials de l’Hospitalet de Llobregat
 • Xarxa de Criança i Educació 0-12 de l’Hospitalet de Llobregat
 • Taula de Promoció d’Infància de Vilanova i la Geltrú