Servei d’Infància Mares i Fills

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]Servei impulsat i contractat per l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
El Servei d’Infància Mares i Fills s’emmarca dins del pla d’actuació integral de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat en matèria de prevenció i tractament de la violència contra les dones. El projecte es desenvolupa des del programa d’atenció a la dona d’aquest ajuntament, integrat en el funcionament del Centre d’Acolliment i Diagnòstic (CAID).[/dt_call_to_action]
[dt_fancy_title title=”Característiques principals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Afavorir la reconstrucció de models de conducta i estils educatius que puguin ajudar les mares i els seus fills que han patit violència a la llar.
Abordatge de les situacions de violència i separació conjugal des d’una perspectiva educacional i a la vegada sistèmica.
La metodologia del programa permet treballar amb mares i fills en tres línies d’actuació:
Tallers puntuals de mares
Espai de joc terapèutic
Suport terapèutic personalitzat

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Professionals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

1 terapeuta familiar
1 educador social

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Resultats obtinguts en el servei dels darrers tres anys:” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

Dades
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Visites i sessions realitzades amb famílies
416
851
794
736
797
70

Infants i adolescents atesos
73
93
98
113
113
87

Mares ateses amb què s’ha fet treball familiar
55
67
70
95
108
76

Satisfacció global del procés realitzat (d’1 a 5)
4,25
4,74
4,82
4,60
4,75
5

Per a més informació sobre el Servei d’Infància Mares i Fills podeu accedir a les Memòries de Responsabilitat Social d’EDUVIC.

L’entrada Servei d’Infància Mares i Fills ha aparegut primer a Eduvic.