La importància de la família

Comparteix

Avui, 15 de maig, se celebra el Dia Internacional de les Famílies. Fou el 1993 quan l’Assemblea General de les Nacions Unides va decidir que el 15 de maig seria el Dia Internacional de les Famílies, fent que aquesta jornada sigui una oportunitat per promoure la visibilitat en els assumptes relacionats amb les famílies i per donar a conèixer tots aquells processos, dinàmiques i problemàtiques de caire social, econòmic i demogràfic que les afecten.
Actualment, es constata cada vegada més una realitat social i familiar diversa. El dia a dia a EDUVIC ens mostra que el model familiar convencional no és l’únic i que hi ha moltes maneres de ser i fer família. És en aquest sentit que ens volem posicionar com un agent integrador per a totes aquelles estructures familiars que compleixen  amb la seva funció d’estimació, protecció i socialització, sigui quina sigui la seva composició, i així ho duem a terme en la nostra activitat diària. En efecte, no existeix un model de família, ni de mare ni pare, ni de fills, sinó famílies, mares, pares, fills i filles que es relacionen de maneres diverses, i aquestes formes de relació estan estretament lligades a les seves histories personals de vida i de veure el món.

[dt_quote background=”fancy”]”No existeix un model de família, ni de mare ni de pare, ni de fills, sinó famílies, mares, pares, fills i filles que es relacionen de maneres diverses, i aquestes formes de relació estan estretament lligades a les seves histories personals de vida i de veure el món.”[/dt_quote]

Si busquem al diccionari la definició de família, ens trobem que n’hi ha moltes i de divers significat. Però majoritàriament pivoten en definir-la com una unió profunda o permanent entre dues o més persones, ja sigui biològica, social o emocional. Des de l’enfocament sistèmic, que és al que ens subscrivim els i les professionals d’EDUVIC, la família és concebuda com una unitat conformada per diverses persones interdependents o subsistemes, tals com la parella, els progenitors/es, els fills i filles i les relacions entre germans/es, cosins/es, etc., que interactuen entre sí en la cerca d’un funcionament que els permeti desenvolupar-se individualment i, al mateix temps, mantenir-se integrades en la consecució d’uns objectius comuns. Aquesta visió prové de la Teoria General dels Sistemes que, a grans trets, concep la família com un sistema i els elements que la componen són les diferents persones que a ella pertanyen. Hi ha famílies nuclears (progenitors/es i fills/es) i famílies extenses (avis/es, tiets/es, cosins/es, etc.), de manera que una família extensa és un sistema que està compost al mateix temps per diferents famílies nuclears o subsistemes.

En la família cada persona individual contribueix a la definició de les altres i el tot de la realitat familiar contribueix a la definició de cada persona. Una parentalitat i marentalitat positiva i eficaç, unes relacions familiars de recolzament, un bon nivell de connexió amb altres persones adultes i vincles sans amb la família extensa són elements que afavoreixen la resiliència i la fortalesa familiar. A vegades, però, per molts motius, tant interns com externs, la salut relacional de la família es pot veure afectada i malmesa. La resiliència relacional anirà canviant en base als recursos i limitacions de les famílies i en relació amb els desafiaments psicosocials als que s’hagi de donar resposta en el recorregut vital.

[dt_quote background=”fancy”]“Una parentalitat positiva i eficaç, unes relacions familiars de recolzament, un bon nivell de connexió amb altres adults i vincles sans amb la família extensa apareixen com elements que afavoreixen la resiliència familiar. Amb tot, aquesta resiliència relacional anirà canviant en base als recursos i limitacions de les famílies i en relació amb els desafiaments psicosocials als que s’hagi de donar resposta en el recorregut vital.”[/dt_quote]

És aquí on els serveis de teràpia familiar del Psicoteràpia & Trauma Institute i l’àrea d’EDUVIC · Famílies presten recursos per ajudar a restablir l’equilibri en les famílies. Des del Psicoteràpia & Trauma Institute es fan, a més de teràpia individual, sessions de teràpia de família, de caràcter sistèmic, per donar una resposta adequada als reptes que la vida familiar ens presenta.
Pel que fa a EDUVIC · Famílies, presta serveis de prevenció, orientació i suport terapèutic i socioeducatiu a través de l’enfocament propi d’EDUVIC que és la Teràpia Familiar Socioeducativa, un model d’intervenció terapèutic enfocat en les persones i les seves famílies en contextos de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. Dissenyem i gestionem serveis d’atenció terapèutica i socioeducativa per administracions i institucions.
En ambdós contextos ─des de la teràpia familiar  privada o la teràpia familiar socioeducativa─ els i les professionals d’EDUVIC busquem una millora de les regles, aliances i lleialtats en les dinàmiques familiars, és a dir, una transformació positiva en l’estructura familiar perquè tots els membres de la família se sentin legitimats, reconeguts, acceptats i necessaris. Busquem una transformació cognitiva, relacional i emocional en les persones i llurs famílies a través d’una adequada capacitació i acompanyament que les empoderi i possibiliti el seu desenvolupament personal, familiar i social. Des d’aquesta posició nostra, desenvolupem processos dirigits a la promoció, la prevenció i el tractament, depenent de la realitat particular i complexa de cada família i persona i treballem per aconseguir una bona salut relacional i emocional familiar.

[dt_quote background=”fancy”]”D’aquesta manera, en la nostra labor psicoterapèutica i socioeducativa, busquem una nova visió, mirada, parcialitat i comprensió de la família a través d’un recorregut terapèutic que l’ajudarà a aconseguir restaurar una bona salut relacional, fita vital per aconseguir el benestar i l’harmonia personal i grupal.”[/dt_quote]

L’entrada La importància de la família ha aparegut primer a Eduvic.