SATF Olesa de Montserrat

Servei d’Acompanyament Terapèutic socioeducatiu a les Famílies

data d’inici del servei: 2016

Impulsat per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Servei impulsat pels Serveis d’Acció Comunitària i Benestar de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per reforçar i complementar la feina dels serveis socials del municipi.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals dels serveis socials d’Olesa de Montserrat.

Definició

El servei ofereix acompanyament i suport socioeducatiu i terapèutic a famílies, parelles o persones que presenten dificultats emocionals i relacionals.

L’atenció és personalitzada, amb sessions terapèutiques familiars, de parella o individuals, i també grupal, amb tallers terapèutics adreçats a pares i mares que comparteixen dificultats comunes, i tallers educatius reflexius per promoure una criança positiva i responsiva.

pare conversant amb una dona

Objectius

 • Acompanyar, des del model sistèmic i relacional, les persones amb dificultats emocionals i relacionals.
 • Prevenir trastorns psicosocials.
 • Potenciar dinàmiques relacionals saludables en l’àmbit familiar.
 • Capacitar pares i mares en l’exercici de la criança i educació dels seus
  fills i filles.
 • Prevenir situacions de negligència i maltractaments.
 • Donar suport a la tasca feta pels/per les professionals dels serveis socials bàsics.
efecte circular de l'aigua

Principis

 • Acció tant preventiva com de tractament per atendre situacions relacionals que afecten l’estabilitat emocional dels i les infants (situacions de risc).
 • Flexibilitat per adaptar el servei a les necessitats i les demandes dels equips de serveis socials i de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada durant el procés terapèutic i socioeducatiu.
 • Proximitat territorial per facilitar tant com sigui possible l’accessibilitat de les persones usuàries al servei.
 • Proximitat relacional per afavorir un clima relacional que faciliti els
  processos de reflexió, la comprensió i el treball de les dificultats de les persones ateses.
 • Perspectiva de gènere, des de la qual es treballen les relacions de poder per raons de gènere establertes entre els i les membres de la família i les implicacions que tenen en el funcionament familiar.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden activar per afrontar i resoldre les dificultats.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans mostrant una planta

serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Orientació i consultoria.
  • Suport terapèutic relacional socioeducatiu, de parella o personal.
 • D’acompanyament grupal:
  • Tallers terapèutics per a pares i mares i tutors/es.
  • Tallers educatius reflexius per a pares i mares i tutors/es.
 • De suport tècnic:
  • Suport tècnic als professionals dels serveis socials bàsics i a tota la seva xarxa d’actuació.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • EAIA Baix Llobregat IV
 • SIFE
 • SIAD
 • CSMIJ
 • CSMA
 • CDIAP
 • Centres educatius