ESIJ Sant Vicenç de Montalt

Espai de Suport psicològic Infantil i Juvenil de Sant Vicenç de Montalt

Data d’inici del servei: Novembre de 2019

Impulsat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Servei creat el 2007 per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per atendre els i les infants i els i les adolescents del municipi des d’una perspectiva terapèutica i comunitària.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals dels serveis socials de Sant Vicenç de Montalt.

Definició

El servei s’adreça a infants i adolescents amb l’objectiu de prevenir, detectar i tractar situacions desafavorides en l’àmbit familiar que afectin o puguin afectar el benestar psicològic dels i les infants i adolescents.

dona parlant amb adolescent

Objectius

Generals:

 • Intervenir amb infants i adolescents en situació de risc social i amb el seu entorn més proper.
 • Potenciar un treball interdisciplinari dels serveis que intervenen en la
  unitat familiar.
 • Sensibilitzar la comunitat envers el bon tracte a infants i joves.

 

Específics:

 • Proporcionar un espai d’atenció i suport psicològic als i les infants i joves atesos/es als serveis socials i fer la valoració del patiment infantil, si escau.
 • Oferir un espai de suport i atenció familiar pel que fa a les competències marentals i parentals.
 • Donar suport i assessorament als i les professionals que intervenen en l’entorn familiar.
gotes d'aigua caient

Principis

 • Acció tant preventiva com de tractament per atendre situacions relacionals que afecten l’estabilitat emocional dels i les infants (situacions de risc).
 • Flexibilitat per adaptar el servei a les necessitats i les demandes dels equips de serveis socials i de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada durant el procés terapèutic i socioeducatiu.
 • Proximitat territorial per facilitar tant com sigui possible l’accessibilitat de les persones usuàries al servei.
 • Proximitat relacional per afavorir un clima relacional que faciliti els
  processos de reflexió, la comprensió i el treball de les dificultats de les persones ateses.
 • Perspectiva de gènere, des de la qual es treballen les relacions de poder per raons de gènere establertes entre els i les membres de la família i les implicacions que tenen en el funcionament familiar.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden activar per afrontar i resoldre les dificultats.
 • Desplegament de processos d’avaluació, tant amb infants i adolescents com amb els serveis derivants, per reajustar i millorar el servei.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Suport terapèutic a infants i adolescents
  • Suport terapèutic als membres de la família o unitat de convivència
  • Espai de consultoria a professionals dels serveis socials i altres serveis
 • D’acompanyament grupal:
  • Suport terapèutic a infants i adolescents i les seves famílies o unitats de convivència
  • Tallers i/o xerrades educatius reflexius per a pares i mares i professionals

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Serveis socials de Sant Vicenç de Montalt
 • Centres educatius de Sant Vicenç de Montalt