Tallers psicoeducatius i terapèutics

Data d’inici del servei: 2007

Definició

Tallers adreçats a pares, mares i persones cuidadores que, des d’una perspectiva psicoeducativa, terapèutica i grupal, per promoure la criança positiva i responsiva. S’acompanya des de l’òptica que el grup és un sistema relacional nou i una oportunitat d’aconseguir construir una possible xarxa de suport amb d’altres famílies que participen en el servei. Es trcat de compartir vivències, satisfaccions, dubtes, etc., i sentir-se part d’un col·lectiu amb els mateixos interessos, desitjos, necessitats i expectatives.

noia parlant desde l'ordinador

Objectius

 • Acompanyar grupalment els pares, les mares i les persones cuidadores per potenciar els seus recursos parentals.
 • Oferir als pares, les mares i les persones cuidadores noves eines i estratègies que els permetin relacionar-se amb els seus fills i filles des d’una posició més saludable.
 • Fomentar la retroalimentació com a mecanisme regulador del grup: rebre suport dels altres per potenciar la connexió autèntica, la identificació i el contacte, i donar suport als altres per fomentar la reflexió, l’empatia i el creixement com a pares.
 • Promoure la participació de les famílies en les xarxes socials de suport.
 • Propiciar vincles afectius sans, protectors i estables en el nucli familiar o convivencial perquè els infants i els adolescents se sentin acceptats i estimats en un entorn estructurat i amb normes i valors.
 • Fomentar l’atenció de les necessitats socioafectives dels fills i filles, respectant els drets dels infants, amb mètodes no violents d’educació i donant-los atenció, orientació, seguretat i reconeixement.
 • Fomentar la importància de crear espais i temps compartits en família.
efecte de l'aigua

Principis

 • Promoció de la criança positiva i responsiva.
 • Comprensió sistèmica de les dinàmiques familiars.
 • Programa preventiu i universal.
 • Treball amb tota la xarxa local per garantir la màxima difusió i accessibilitat al programa.
 • Flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats del territori.
 • Flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats de les famílies participants.

Serveis

 • Sessions de taller puntual o cicles de sessions de tallers depenent de la necessitat detectada i el treball que es valori realitzar amb les famílies, pares, mares o cuidadors.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Serveis socials
 • Serveis sanitaris
 • Xarxa educativa formal i informal
 • Teixit associatiu

Equip de professionals

 • Professional d’EDUVIC · Famílies especialitzats en la realització de tallers.
 • Suport de l’equip de direcció, supervisió i gestió d’EDUVIC · Famílies

Les entitats públiques que vulguin desplegar aquest servei al seu territori es poden adreçar a:

Javier Loyo Rivera
Director d’EDUVIC · Famílies
Javier.loyo@eduvic.coop
626 19 59 79