STF – CC Vallès Occidental

Servei de Teràpia Familiar per a famílies amb fills i filles menors d’edat en situació de risc i/o desemparament

Data d’inici del servei: Juny 2021

Impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental

Servei impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per mitigar les conseqüències negatives de la COVID per a les famílies, infants i
adolescents en situació de vulnerabilitat.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals de l’EAIA del Vallès Occidental.

Definició

Servei de suport als serveis socials per millorar les relacions parentals/marentals entre pares, mares, fills i filles i les dinàmiques familiars en famílies en situació de risc i vulnerabilitat.

pare conversant amb una dona

Objectius

 • Millorar les relacions parentals/marentals: incrementar les habilitats comunicatives, la gestió de les emocions i la gestió de les diferències, i millorar l’atenció a les necessitats dels fills i filles, les relacions entre pares, mares, fills i filles i les dinàmiques familiars amb la família pròpia i la família extensa.
 • Mitigar les situacions d’estrès o les disfuncions dels i les menors causades per la situació de la vulnerabilitat social de la família.
 • Donar suport a la intervenció amb l’equip de serveis socials bàsics i especialitzats i altres serveis que intervenen en aquestes situacions.
efecte circular de l'aigua

Principis

 • Flexibilitat per adaptar el servei a les necessitats i les demandes dels equips de serveis socials i de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada durant el procés terapèutic i socioeducatiu.
 • Proximitat territorial per facilitar tant com sigui possible l’accessibilitat de les persones usuàries al servei.
 • Proximitat relacional per afavorir un clima relacional que faciliti els processos de reflexió, la comprensió i el treball de les dificultats de les persones ateses.
 • Perspectiva de gènere, des de la qual es treballen les relacions de poder per raons de gènere establertes entre els i les membres de la família i les implicacions que tenen en el funcionament familiar.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden activar per afrontar i resoldre les dificultats.
 • Desplegament de processos d’avaluació, tant amb infants i adolescents com amb els serveis derivants, per reajustar i millorar el servei.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans mostrant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual:
  • Teràpia familiar

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Serveis socials
 • Xarxa local educativa i de salut