Serveis que oferim

Tutoria relacional socioeducativa amb infants i adolescents

Té com a objectiu principal acompanyar en el seu procés de readaptació a la família i al medi social els i les infants i adolescents que han estat ingressats/des en centres de protecció. Es tracta d’un espai relacional d’identificació i d’explicitació d’emocions, pensaments i sensacions derivats d’experiències relacionals disfuncionals amb la família i del procés d’ingrés i de sortida del context institucional.

Des de la tutoria relacional socioeducativa també es treballa per afavorir la vinculació dels i les infants i adolescents a recursos de la xarxa local: educatius, culturals, esportius, etc.

Puntualment, la tutoria es duu a terme en el context familiar amb l’objectiu d’incloure els adults i les adultes en l’acompanyament i treballar aspectes relacionats amb l’adquisició de rutines i hàbits d’autonomia de l’infant o adolescent.

Objectius

  • Acompanyar els i les infants i adolescents en el seu procés personal i en la integració al context familiar i social.

  • Optimitzar les condicions relacionals i emocionals familiars per garantir una vinculació i unes relacions saludables entre tots els i les membres de la família.

  • Afavorir la vinculació dels i les infants i adolescents als recursos de la xarxa local: juvenils, culturals, esportius, etc.

Continguts

  • Preocupacions i dubtes en el retorn a la llar i amb referència a la convivència familiar.

  • Educació emocional.

  • Autoestima.

  • Rutines i hàbits saludables.

  • Projecte de vida: acadèmic/laboral.

  • Relació amb els i les iguals.

  • Recursos i potencialitats.

  • Temps lliure.