SOAF – El Prat

Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies

Data d’inici del servei: Setembre del 2020

Impulsat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Forma part des del 2020 del Servei d’Atenció a Famílies del consistori, junt
amb els programes Àncora, Ruta i Passarel·la del SIS. Prové de l’Espai d’Atenció Familiar (EAF), impulsat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat i gestionat per EDUVIC des del 2014 fins al setembre del 2020, moment en què el servei es transforma en SOAF.

S’accedeix al servei per iniciativa pròpia o per derivació dels/de les professionals de la xarxa de serveis socials, educatius i sanitaris del Prat de Llobregat.

Definició

Servei adreçat a les famílies, de caràcter universal, preventiu i de tractament, estructurat en tres eixos principals per millorar el benestar integral de les persones ateses: la intervenció relacional socioeducativa preventiva, el foment de les competències parentals/marentals i la parentalitat/marentalitat positiva, i la promoció de la comunitat com a factor d’integració i cohesió social.

bebe a braços del pare

Objectius

 • Orientar sobre qüestions relacionades amb l’educació dels fills i filles segons les etapes del creixement dels i les infants i dels i les adolescents.
 • Donar un suport terapèutic especialitzat quan hi ha una dificultat o una problemàtica específica, relacional o emocional.
 •  Promoure la participació activa en la comunitat, amb activitats i trobades comunitàries.
 • Fomentar les relacions intrafamiliars i intergeneracionals per trencar la soledat i l’aïllament no desitjats.
 • Orientar, acompanyar i connectar amb la xarxa de serveis i recursos del territori segons les necessitats de cada família.
 • Complementar la feina dels equips de serveis socials.
aigua

Principis

 • Servei universal i preventiu.
 • Enfocament sistèmic, relacional, integral i comunitari.
 • Flexibilitat horària per facilitar la vinculació al servei de les persones ateses.
 • Atenció a la identitat i la igualtat de gènere en el marc familiar o convivencial.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden posar en joc per afrontar i resoldre les seves dificultats emocionals, relacionals, educatives i
  d’inserció social.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals i els agents dels serveis socials, educatius, associatiu, lúdics, etc., del territori per optimitzar
  recursos i vetllar per la coherència i l’eficàcia de les accions empreses.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans agafant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Orientació en aspectes de criança positiva, informació i derivació de les famílies, si escau, als programes propis o a altres serveis de la xarxa local.
  • Suport terapèutic relacional socioeducatiu, de parella o personal, per acompanyar les persones que es troben en situacions de dificultats emocionals i relacionals que afecten el seu creixement integral.

 

 • D’acompanyament grupal:
  • Tallers i/o monogràfics adreçats a pares i mares, adolescents, docents i professionals dels serveis socials, per fomentar la parentalitat/marentalitat positiva i aprofundir en temes concrets relacionats amb l’àmbit familiar, com els conflictes
   intergeneracionals, les drogoaddiccions, la violència de gènere,
   la mirada sistèmica en l’abordatge de casos, etc., segons les necessitats detectades.

 

 • De dinamització comunitària:
  • Actuacions comunitàries destinades a promoure la criança positiva i a afavorir la integració de les famílies al seu entorn social, cultural, etc.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • EBAS Marina, Centre, Sant Cosme i Ribera Baixa
 • SIS: programes Àncora, Ruta i Passarel·la
 • EAIA Baix Llobregat VI
 • Associació SAO Prat i Càritas
 • Salut mental: CDIAP, CSMIJ, CSMA i Espai Situa’t
 • CAP
 • Centres educatius: llars d’infants, escoles i instituts del Prat de
  Llobregat
 • EAP
 • Departament d’Educació de l’Ajuntament del Prat: Prat Famílies, Noves Oportunitats, 0-3
 • Servei de Joventut El Lloro
 • SIAD
 • Nova ciutadania

Participació comunitària

 • Taula d’Infància i Adolescència
 • Taula de Salut Mental Comunitària
 • Grup d’Acció Comunitària d’Acció Social
 • Participació en el programa de ràdio NeP: salut comunitària
 • Articles per a la revista municipal