SATF Martorell

Servei d’Acompanyament Terapèutic a les Famílies

Data d’inici del servei: 2017

Impulsat per l’Ajuntament de Martorell

Servei que reforça i complementa la feina dels serveis socials del
municipi. L’atenció a les famílies es fa a partir de l’encàrrec del/de la
professional referent de serveis socials.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals dels serveis socials de Martorell.

Definició

Servei destinat a oferir acompanyament de caire terapèutic socioeducatiu a famílies, parelles i persones ateses als serveis socials que presenten dificultats relacionals, emocionals i educatives que afecten el seu creixement integral.

pare conversant amb una dona

Objectius

 • Acompanyar, des del model sistèmic i relacional, les persones amb dificultats emocionals i relacionals.
 • Prevenir trastorns psicosocials.
 • Potenciar dinàmiques relacionals saludables en l’àmbit familiar.
 • Capacitar pares i mares en l’exercici de la criança i l’educació dels seus fills i filles.
 • Prevenir situacions de negligència i maltractaments.
 • Donar suport a la tasca feta pels/per les professionals dels serveis socials bàsics.
efecte circular de l'aigua

Principis

 • Acció tant preventiva com de tractament per atendre situacions relacionals que afecten l’estabilitat emocional dels i les infants (situacions de risc).
 • Flexibilitat per adaptar el servei a les necessitats i les demandes dels equips de serveis socials i de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada durant el procés terapèutic.
 • Proximitat territorial per facilitar tant com sigui possible l’accessibilitat de les persones usuàries al servei.
 • Proximitat relacional per afavorir un clima relacional que faciliti els
  processos de reflexió, la comprensió i el treball de les dificultats de les persones ateses.
 • Perspectiva de gènere, des de la qual es treballen les relacions de poder per raons de gènere establertes entre els i les membres de la família i les implicacions que tenen en el funcionament familiar.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden activar per afrontar i resoldre les dificultats.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans mostrant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Orientació i consultoria.
  • Suport terapèutic relacional socioeducatiu, de parella o personal.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Serveis socials bàsics
 • CDIAP
 • CSMIJ
 • Escola Els Convents
 • EAIA IV i V