Servei Tècnic Punt de Trobada de l’Hospitalet de Llobregat

Data d’inici del servei: Setembre del 2020

Impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya

Recurs preventiu i d’atenció i protecció del i la menor, del Departament
d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya.

S’accedeix al servei per assignació del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, prèvia odre judicial o ordre administrativa (EAIA).

Definició

El servei ofereix un espai neutral que permet el compliment del règim de visites dels fills i filles en els casos de separació o divorci quan hi ha conflictes entre les persones progenitores, i de les visites de menors d’edat tutelats/des amb les seves famílies.

pare donant peto al fill a braços

Objectius

 • Facilitar la trobada dels i les infants amb el/la progenitor/a no custodi/òdia o amb altres familiars en un espai adient.
 • Afavorir que les visites o el moment del lliurament i la recollida dels i les infants es duguin a terme en un entorn de protecció.
 • Preservar la vinculació dels i les infants amb els/les progenitors/es o
  altres familiars.
 • Tractar d’evitar la irrupció de la conflictivitat familiar durant les visites i, en cas que es produeixi, pal·liar-ne les conseqüències.
esquitjada d'aigua

Principis

 • Neutralitat
 • Transitorietat
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada en cada cas.
ma nen i mare agafant una floreta

Serveis

 • Servei d’estades: les visites entre els/les infants i les seves persones familiars tenen lloc a les instal·lacions del STPT, amb supervisió professional i sense possibilitat de sortir amb els o les menors fora del servei. La seva durada màxima és de dues hores setmanals.

 

 • Intercanvis: es fa el lliurament i la recollida dels i les infants a les dependències del STPT, amb supervisió professional, i sense permanència al servei. L’accés al servei el determina el jutjat o l’Administració, que sol·liciten a la Secretaria de Família de la Generalitat de Catalunya l’assignació del STPT més pròxim al domicili dels i les infants.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Jutjats
 • EAIA
 • CDIAP
 • CSMIJ
 • Serveis socials
 • CSMA
 • CAS
 • EATAF
 • SIAD