SOSTF Ametlla del Vallès

Servei d’Orientació Socioterapèutic a les famílies

Data d’inici del servei: Octubre 2020

Impulsat per l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès

Servei creat per donar resposta a situacions de vulnerabilitat emocional i
relacional generades o agreujades per la pandèmia de la COVID-2019.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals dels serveis socials de l’Ametlla del Vallès.

Definició

Servei adreçat a donar suport i acompanyament terapèutic i socioeducatiu a les famílies i les persones ateses als serveis socials de l’Ametlla del Vallès que presenten situacions o problemàtiques que afecten el seu desenvolupament biopsicosocial a conseqüència de la crisi social provocada per la COVID-19.

bebe a braços del pare

Objectius

 • Capacitar les persones usuàries amb dificultats emocionals.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones usuàries.
 • Aconseguir el benestar emocional de les persones usuàries.
 • Acompanyar, des del model sistèmic i relacional, les persones amb dificultats emocionals i relacionals.
 • Prevenir trastorns psicosocials.
 • Potenciar dinàmiques relacionals saludables en l’àmbit familiar.
 • Prevenir situacions de negligència i maltractaments.
 • Donar suport a la tasca realitzada pels/per les professionals dels serveis socials bàsics.
aigua

Principis

 • Acció tant preventiva com de tractament per atendre situacions relacionals que afecten l’estabilitat emocional dels i les infants (situacions de risc).
 • Flexibilitat per adaptar el servei a les necessitats i les demandes dels equips de serveis socials i de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada durant el procés terapèutic i socioeducatiu.
 • Proximitat territorial per facilitar tant com sigui possible l’accessibilitat de les persones usuàries al servei.
 • Proximitat relacional per afavorir un clima relacional que faciliti els
  processos de reflexió, la comprensió i el treball de les dificultats de les persones ateses.
 • Perspectiva de gènere, des de la qual es treballen les relacions de poder per raons de gènere establertes entre els i les membres de la família i les implicacions que tenen en el funcionament familiar.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden activar per afrontar i resoldre les dificultats.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans agafant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Orientació i consultoria.
  • Suport terapèutic relacional socioeducatiu, de parella o personal.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Serveis socials