Serveis que oferim

Teràpia individual per a adults, infants i adolescents

Espai d’acompanyament personal i individualitzat per a persones adultes, adolescents, i infants emmarcats dins del paradigma sistèmic en què, a més d’aspectes interpersonals o relacionals, es treballen aspectes intrapersonals que poden estar afectant la seva manera de relacionar-se amb si mateix/a i amb el seu entorn. El suport terapèutic individualitzat es fa des del model de la teràpia integrativa i el reprocessament del trauma.

Es tracta d’una feina que es fa en l’àmbit cognitiu, relacional, emocional i fisiològic des de l’escolta activa, la validació i el reconeixement del dolor. S’acompanya la persona perquè connecti amb les seves experiències de dolor o traumàtiques que no ha pogut integrar de manera saludable i que afecten la seva manera de valorar-se a si mateix/a, de relacionar-se amb els i les altres, d’afrontar els reptes que comporta la vida, etc. És un procés que s’encamina a construir unes bases que sostinguin l’autoconfiança, l’autoestima i l’autonomia necessàries per construir un projecte vital gratificant.

Un element essencial en la teràpia individual és la voluntarietat de la persona. No obstant això, en els casos en què l’infant, l’adolescent o l’adult/a assisteixi a la teràpia més pel desig dels o les familiars o l’exigència d’un servei que per convenciment propi, es posarà un èmfasi especial en la construcció d’una bona aliança terapèutica amb el fi de transformar l’obligatorietat en voluntarietat.

Objectius

  • Esbrinar la relació que la persona manté amb si mateixa i amb el problema o el símptoma que l’ha portat a fer teràpia.

  • Explorar les solucions que la persona ha intentat trobar per resoldre la seva dificultat, i esbrinar si té experiència prèvia en teràpia.

  • Explorar les narratives de què disposa la persona respecte a la seva experiència.

  • Validar i legitimar els mecanismes de defensa de la persona usuària o pacient, i treballar la seva capacitat d’autoregulació.

Continguts

  • Autoestima i autoconcepte.

  • Autonomia i seguretat.

  • Símptomes d’ansietat, obsessió, fòbies, depressió, etc.

  • Dificultat per superar un esdeveniment traumàtic com una mort, un accident, un abús, una separació, etc.

  • Tractament d’addiccions (alcohol, drogues, noves tecnologies, etc.).

  • Trastorns de l’alimentació.

  • Dificultats en els fills i filles relacionades amb l’assetjament escolar, els trastorns alimentaris, la depressió, la temptativa de suïcidi, etc.

  • Dificultats per construir un projecte vital.