STF Castelldefels

Servei d’Atenció Familiar

Data d’inici del servei: 2018

Impulsat per l’Ajuntament de Castelldefels

Servei impulsat per la Regidoria de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran de l’Ajuntament de Castelldefels per dotar els equips bàsics d’atenció social primària de la població d’una eina complementària de servei al ciutadà/na. L’atenció a les famílies es fa a partir de l’encàrrec del/de la professional referent de serveis socials.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals dels serveis socials de Castelldefels.

Definició

El servei està especialitzat en l’atenció psicològica familiar amb la finalitat de promoure dinàmiques relacionals saludables que millorin la qualitat de vida de les famílies i facilitin la seva adaptació al seu context social.

pare conversant amb una dona

Objectius

 • Facilitar assessorament i orientació perquè les famílies millorin el seu
  benestar augmentant la seva capacitat de relació, superant dificultats al llarg del cicle vital partint dels conflictes com a oportunitat de creixement personal, evitant ruptures innecessàries i reduint els efectes de les separacions o divorcis.
 • Donar eines perquè les persones ateses assoleixin autonomia personal i funcional en la unitat familiar o de convivència.
 • Complementar la feina dels EBASP del municipi.
efecte circular de l'aigua

Principis

 • Acció tant preventiva com de tractament per atendre situacions relacionals de les famílies que afecten l’estabilitat emocional dels i les infants (situacions de risc i vulnerabilitat).
 • Intervenció complementària a la feina que fan els/les professionals dels serveis socials amb les famílies, infants i adolescents.
 • Treball en xarxa estructurat i planificat, que garanteix un treball coherent i coordinat durant l’itinerari de derivació, seguiment i tancament del procés familiar.
 • Proximitat territorial, atès que el treball amb la família, infants i
  adolescents es fa al mateix municipi en unes instal·lacions de l’Ajuntament de Castelldefels.
 • Proximitat relacional del/de la terapeuta familiar vers la família, parella o persona, per construir una relació de suport i acompanyament durant els processos de reflexió, comprensió i treball de les dificultats que es manifesten.
 • Perspectiva de gènere, que implica el treball de les relacions de poder instaurades en les dinàmiques familiars.
 • Perspectiva de la criança positiva, per construir un funcionament parental i marental adequat a les necessitats emocionals i relacionals dels fills i filles.
 • Treball de la demanda, la implicació i la motivació de les famílies en el procés relacional socioeducatiu, per apoderar els pares i les mares
  com a protagonistes del treball dut a terme i del funcionament familiar.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans mostrant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Consultoria familiar
  • Suport terapèutic relacional socioeducatiu, de parella o personal.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Serveis socials
 • CSMA
 • Hospital de Dia de Gavà