Models de treball

Teràpia familiar socioeducativa

És un model estructurat per la cooperativa EDUVIC per acompanyar famílies ateses en contextos socials i educatius que presenten situacions de vulnerabilitat, risc i risc greu.

Està format per diversos enfocaments sistèmics, com ara l’enfocament estratègic, que aporta eficiència per reduir l’estrès instaurat en la dinàmica familiar per la presència de símptomes en un o una membre o més de la família; l’enfocament estructuralista i la narrativa, que permeten construir comprensions noves per transformar la dinàmica relacional de la família i, per tant, generar processos de transformació i salut relacional, i la mirada de les ciències socials, que aporta coneixements i mètodes psicoeducatius que permeten a la família fer propis els recursos i capacitats que no han adquirit o integrat en el seu recorregut històric.

La teràpia familiar socioeducativa cerca una transformació relacional, emocional i cognitiva en les persones i les famílies, per mitjà d’una adequada capacitació social que apoderi i possibiliti el desenvolupament personal, familiar i social. Per aquest motiu, en destaca el caràcter promocional, preventiu i de tractament. En aquest sentit, és tan important el treball amb la família com amb els i les professionals d’altres serveis que atenen la família per garantir un acompanyament ecològic, coordinant, eficient i coherent amb les necessitats familiars i personals dels i les membres que la conformen.

El procés terapèutic familiar socioeducatiu consisteix a treballar la comprensió que la família té dels seus problemes. Generalment, són famílies amb un recorregut d’anys per diversos serveis socials i sanitaris que han significat els seus problemes relacionals i emocionals com el fruit de trastorns mentals o de patrons disfuncionals que no es poden modificar. El procés implica generar noves comprensions que els permeti mirar les situacions doloroses que viuen o han viscut com el resultat de la manca d’oportunitats en l’adquisició d’habilitats, comprensions, coneixements, capacitats, etc., que poden integrar durant el procés terapèutic i que, per tant, els permetrà assolir millores.