Models de treball

Acompanyament socioeducatiu – Vinculació a l’entorn

“La convivència amb altres persones és l’habilitat que es necessita més en aquest món. Amb ella, no hi ha límits en el que les persones poden fer.”

Earl Nightingale

De manera individualitzada, es treballa amb les famílies per construir vincles de confiança amb els serveis de l’àmbit social, educatiu, sanitari i de lleure que facilitin la comunicació i la implicació de la família amb aquests serveis. Es tracta de generar una vinculació entre la família i la comunitat, amb una socialització de l’infant i l’adolescent en espais normalitzats i no segregats, fins que la família, l’infant o l’adolescent hi participi de manera autònoma. Aquestes actuacions comporten acompanyar-los a fer visites als serveis, facilitar informació que permeti comprendre el que els serveis els poden oferir i valorar els beneficis que pot brindar a la família l’ús adequat dels serveis, especialment per als i les infants, per potenciar una sociabilitat saludable.

A EDUVIC · Famílies un dels pilars de la feina amb les famílies, les parelles i les persones és la intervenció centrada en la relació amb els recursos de l’entorn. Atès que la intervenció ambiental s’ha enfocat sovint en aspectes assistencials, considerem que també és important prestar una atenció acurada al desenvolupament i l’enfortiment dels sistemes naturals i les xarxes informals d’ajuda.

L’objectiu de la intervenció des d’aquest acompanyament és que les famílies estableixin una relació més competent i autònoma amb el seu medi, i això suposa treballar en dues dimensions:

  •  En el mateix context: la intervenció s’orientarà bàsicament a descobrir, crear i potenciar recursos de l’entorn que poden ser útils per a la família, coordinant aquests recursos al voltant de les necessitats de la família i fent possible que li siguin accessibles.
  • Amb la família: la intervenció estarà orientada a desenvolupar les característiques individuals i familiars que afavoreixen una actitud oberta cap al medi, i a oferir a les famílies informació bàsica sobre els recursos existents i sobre les formes d’accedir-hi en les millors condicions.
  • En la vinculació saludable a l’entorn es tenen en compte els diversos sistemes de recursos als quals la família s’ha de vincular per satisfer les seves necessitats i assolir els seus desitjos i aspiracions:
  • Sistema de recursos informals: format per la família extensa, els amics i les amigues, els veïns i les veïnes, els companys i les companyes de feina, etc.
  •  Sistema de recursos formals: format per organitzacions o associacions formals que tenen com a fi la promoció dels interessos dels seus i les seves membres: associacions, sindicats, juntes de veïns i veïnes, etc.
  •  Sistema de recursos socials: inclou totes les activitats públiques o accions ciutadanes voluntàries.