Serveis que oferim

Dinamització comunitària

Té com a objectiu principal afavorir i millorar la relació de les famílies amb l’entorn, promovent-ne el coneixement i fomentant la participació activa en la comunitat.

Es tracta de generar una vinculació entre la família i la comunitat amb una socialització de l’infant en espais normalitzats i no segregats, fins que la família o l’infant hi participi de manera autònoma.

Les principals actuacions dins del servei de dinamització comunitària comporten acompanyar les famílies a fer visites als serveis, facilitar informació que permeti comprendre el que els serveis ofereixen i valorar els beneficis que pot brindar a la família l’ús adequat dels serveis, especialment per als i les infants, per potenciar una sociabilitat saludable.

S’hi impulsen igualment activitats i trobades comunitàries i es fomenten les relacions socials per evitar situacions de soledat i d’aïllament no desitjats.

Objectius

  • Oferir a les famílies informació bàsica sobre els recursos existents i sobre les formes d’accedir-hi en les millors condicions.

  • Potenciar recursos de l’entorn que poden ser útils per a la família, coordinant aquests recursos al voltant de les necessitats de la família i fent possible que li siguin accessibles.

  • Dinamitzar l’entorn on viuen les famílies per millorar la convivència i la cohesió social.

Continguts

  • Vinculació de la família amb els sistemes de salut, educació, feina, habitatge, justícia, etc.

  • Desenvolupament i enfortiment dels sistemes naturals i de les xarxes informals d’ajuda.

  • Autoestima familiar.

  • Presa de consciència de les necessitats, els drets i les responsabilitats que té la família en relació amb els diversos sistemes del medi amb què es vincula.