SIS – SATEC

Servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc

Data d’inici del servei: Setembre del 2016

Impulsat per l’ajuntament de Cambrils

Les actuacions del SATEC s’emmarquen en la feina que duen a terme els equips bàsics d’atenció social del municipi (EBAS) en l’àmbit de la infància i l’adolescència d’acord amb el Model SIS. Inclouen intervencions conjuntes amb centres d’atenció diürna i l’espai familiar de la població.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les tècnics/tècniques dels serveis socials de Cambrils.

Definició

Ofereix una atenció terapèutica i socioeducativa especialitzada individualitzada i grupal a les famílies o unitats de convivència amb infants i adolescents de 0 a 18 anys en situació de risc.

Té com a finalitat acompanyar, orientar i donar eines perquè les persones ateses s’empoderin i resolguin les dificultats emocionals, relacionals, cognitives i educatives que posen en risc el seu benestar.

nena parlant amb una dona

Objectius

 • Prevenir trastorns psicosocials.
 • Potenciar dinàmiques relacionals saludables en les famílies.
 • Capacitar els pares i les mares en l’exercici de les funcions parentals.
 • Prevenir situacions de negligència i maltractaments.
 • Donar suport a la feina que fan els/les professionals dels serveis socials.
flor flotant a l'aigua

Principis

 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden posar en joc per afrontar i resoldre les seves dificultats emocionals, relacionals, educatives i
  d’inserció social.
 • Atenció a la identitat i la igualtat de gènere en el marc familiar o convivencial.
 • Flexibilitat horària per facilitar la vinculació al servei de les persones
  ateses.
 • Adaptació del recurs a les necessitats detectades.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals i agents dels serveis socials, educatius, associatius, lúdics, etc., del territori per optimitzar
  recursos i vetllar per la coherència i l’eficàcia de les accions empreses.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans mostrant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Acompanyament en la gestació i el postpart.
  • Acompanyament en l’embaràs no desitjat, no planificat o sense suport social.
  • Acompanyament personalitzat en la criança d’infants de 0 a 6 anys, per promoure una parentalitat i una marentalitat positives i responsives en el nucli familiar.
  • Suport i acompanyament dins del domicili.
  • Suport terapèutic a famílies, parelles i individual.
  • Vinculació a recursos i serveis de l’entorn.
  • Cercles masculins des d’una paternitat/marentalitat positiva i responsiva.
 • D’acompanyament grupal:
  • Grups de suport a la maternitat per a mares gestants.
  • Grup d’acompanyament de l’embaràs en parella i criança.
  • Tallers de criança positiva per a pares i mares amb infants de 0 a 6 anys.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • EBAS: Eixample, Vila, Nou Cambrils, Urbanitzacions Llevant, Port, Port-Eixample, Urbanitzacions Ponent.

En el marc de la intervenció vinculada al SIS:

 • SADI: Alba, Albamar i Vilafortuny
 • Espai familiar Saltirons (espai de conciliació familiar 0-3 anys)