Serveis que oferim

Orientació i assessorament parental i marental

És un servei preventiu i puntual per donar resposta a dubtes, preocupacions, angoixes, curiositats, etc., que els pares i les mares poden tenir en un moment determinat de la criança dels fills i filles.

El procés pot comportar entre una i cinc sessions. No obstant això, si el/la professional ho valora oportú, pot proposar als adults o adultes la possibilitat d’iniciar un procés terapèutic per treballar les seves dificultats i les seves problemàtiques des d’un context que permeti una atenció més continuada.

El servei d’orientació se situa dins del marc del model sistèmic i la criança positiva i responsiva. Així doncs, la intervenció té com a objecte les relacions familiars i com a finalitat que els pares, les mares i les persones cuidadores puguin satisfer les necessitats dels seus fills i filles des d’un punt de vista relacional, emocional, cognitiu i físic.

Objectius

  • Oferir orientació als adults i adultes perquè millorin l’exercici dels seus rols i de les seves funcions parentals/marentals.

  • Potenciar l’autoestima i la confiança dels pares i mares en la seva capacitat de desenvolupar una criança positiva.

  • Treballar la importància que incorporin en la dinàmica familiar hàbits saludables i un ordre relacional sa i afectuós.

  • Oferir eines i estratègies perquè aconsegueixin gestionar conflictes familiars d’una manera eficient i positiva.

  • Oferir coneixements als pares i mares perquè puguin comprendre les necessitats dels seus fills i filles en els diferents moments vitals.

Continguts

  • Dificultats en la criança dels fills i filles.

  • Sexualitat i identitat del fill o la filla.

  • Ús de les tecnologies d’informació i comunicació.

  • La gestió de l’autoritat des de l’afecte.

  • La salut relacional i emocional.

  • Dificultats en l’àmbit formatiu (absentisme, desmotivació, fracàs, etc.).

  • Problemes de relació entre pare/mare i fill/filla.

  • El reptes que comporten els fills i filles adolescents.

  • Situacions de dol.