SATF Sant Boi de Llobregat

Servei d’Acompanyament Terapèutic socioeducatiu a les Famílies

Data d’inici del servei: 2015

Impulsat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Servei que reforça i complementa la feina dels serveis socials del municipi.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals de serveis socials de Sant Boi de Llobregat.

Definició

Servei d’atenció terapèutica i socioeducativa a famílies que té com a finalitat prevenir o superar situacions de risc de desprotecció o exclusió social de famílies ateses pels serveis socials municipals.

Ofereix una atenció individualitzada a les famílies que necessiten un suport psicològic per superar relacions disfuncionals que poden afectar el benestar general de les famílies, i especialment el benestar dels fills i filles.

pare conversant amb una dona

Objectius

 • Donar resposta i treballar aspectes concrets envers les dinàmiques relacionals disfuncionals que pateixen les famílies.
 • Reforçar la parentalitat/marentalitat positiva, els processos d’integració, el reconeixement de les noves capacitats, etc.
 • Facilitar eines cognitives i emocionals per abordar les situacions de crisi personal i familiar.
 • Recuperar i/o generar capacitats i habilitats que millorin les relacions i la gestió dels conflictes.
efecte circular de l'aigua

Principis

 • Acció tant preventiva com de tractament per atendre situacions relacionals que afecten l’estabilitat emocional dels i les infants (situacions de risc).
 • Flexibilitat per adaptar el servei a les necessitats i les demandes dels equips de serveis socials i de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada durant el procés terapèutic i socioeducatiu.
 • Proximitat territorial per facilitar tant com sigui possible l’accessibilitat de les persones usuàries al servei.
 • Proximitat relacional per afavorir un clima relacional que faciliti els
  processos de reflexió, la comprensió i el treball de les dificultats de les persones ateses.
 • Perspectiva de gènere, des de la qual es treballen les relacions de poder per raons de gènere establertes entre els i les membres de la família i les implicacions que tenen en el funcionament familiar.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden activar per afrontar i resoldre les dificultats.
 • Desplegament de processos d’avaluació, tant amb les famílies com amb els EBASP, per reajustar i millorar el servei.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans mostrant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Consultoria.
  • Suport terapèutic relacional socioeducatiu, de parella o personal.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • EBAS