SAATF Sant Joan Despí

Servei d’Assessorament i Acompanyament Terapèutic a les Famílies

Data d’inici del servei: Desembre 2020

Impulsat per l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Servei impulsat pel Departament d’Acció Social i Igualtat de l’Ajuntament de Sant Joan Despí per oferir a les famílies un recurs d’orientació i acompanyament que millori el seu benestar psicosocial i per reforçar i complementar la feina duta a terme pels equips de professionals dels serveis socials.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals dels serveis socials de Sant Joan Despí.

Definició

Servei destinat a oferir assessorament i acompanyament de caire terapèutic socioeducatiu a famílies, parelles i persones ateses als serveis socials que presenten dificultats relacionals, emocionals i educatives que afecten el seu creixement integral. El treball terapèutic es duu a terme de manera individualitzada amb la família o de manera grupal amb els pares i mares.

pare conversant amb una dona

Objectius

 • Potenciar dinàmiques relacionals saludables en les famílies.
 • Capacitar els pares i les mares en l’exercici de les funcions parentals/marentals.
 • Prevenir situacions de negligència i maltractaments.
 • Sanejar les relacions de parella que afecten el funcionament parental/marental.
 • Reforçar les xarxes de suport familiar, social i comunitari per mantenir o reforçar la seva vinculació amb l’entorn sociofamiliar i comunitari.
 • Donar suport a la feina que es fa des dels serveis socials.
efecte circular de l'aigua

Principis

 • Acció tant preventiva com de tractament per atendre situacions relacionals que afecten l’estabilitat emocional dels i les infants (situacions de risc).
 • Flexibilitat per adaptar el servei a les necessitats i les demandes dels equips de serveis socials i de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada durant el procés terapèutic i socioeducatiu.
 • Proximitat territorial per facilitar tant com sigui possible l’accessibilitat de les persones usuàries al servei.
 • Proximitat relacional per afavorir un clima relacional que faciliti els processos de reflexió, la comprensió i el treball de les dificultats de les persones ateses.
 • Perspectiva de gènere, des de la qual es treballen les relacions de poder per raons de gènere establertes entre els i les membres de la família i les implicacions que tenen en el funcionament familiar.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden activar per afrontar i resoldre les dificultats.
 • Desplegament de processos d’avaluació, tant amb les famílies com amb els EBAS, per reajustar i millorar el servei.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans mostrant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Consultoria.
  • Suport terapèutic relacional socioeducatiu, de parella o personal.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Serveis socials de Sant Joan Despí