SPL Canet de Mar

Servei de Psicologia i Logopèdia de Canet de Mar

Data d’inici del servei: Setembre del 2019

Impulsat per l’Ajuntament de Canet de Mar

El servei forma part de les xarxes municipals i intermunicipals de serveis
educatius i d’atenció a la infància i a la joventut amb la finalitat de promoure la col·laboració interprofessional en les intervencions que es duen a terme en aquests àmbits.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals dels centres educatius de Canet de Mar.

Definició

Servei de psicologia i logopèdia adreçat a infants i joves entre 4 i 17 anys
empadronats/des i escolaritzats/des al municipi de Canet de Mar, amb dificultats d’aprenentatge escolar, trastorns o retards de llenguatge i/o parla, dificultats emocionals o de comportament, o altes capacitats. El servei ofereix acompanyament, alhora, a les famílies dels i les menors atesos/es, per ajudar-les a atendre, comprendre i acompanyar els seus fills i filles en les seves necessitats educatives i emocionals.

noia fent sessió de logopèdia

Objectius

 • Fer una diagnosi de les dificultats o dels trastorns dels i les infants o dels i les adolescents atesos/es.
 • Facilitar eines i recursos que permetin als i les infants i adolescents afrontar amb més fortalesa l’assoliment dels aprenentatges.
 • Complementar el context educatiu familiar, donant eines als pares i mares per atendre, comprendre i acompanyar els fills i filles.
 • Facilitar l’observació i la resolució de situacions derivades de l’evolució i dels aprenentatges dels fills i filles, potenciant el treball preventiu.
 • Acompanyar les famílies en el canvi d’etapa educativa dels fills i filles.
efecte de l'aigua en caure una gota

Principis

 • Acció tant preventiva com de tractament per atendre situacions relacionals que afecten l’estabilitat emocional dels i les infants (situacions de risc).
 • Flexibilitat per adaptar el servei a les necessitats i les demandes dels equips de serveis socials i de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada durant el procés terapèutic i socioeducatiu.
 • Proximitat territorial per facilitar tant com sigui possible l’accessibilitat de les persones usuàries al servei.
 • Proximitat relacional per afavorir un clima relacional que faciliti els
  processos de reflexió, la comprensió i el treball de les dificultats de les persones ateses.
 • Perspectiva de gènere, des de la qual es treballen les relacions de poder per raons de gènere establertes entre els i les membres de la família i les implicacions que tenen en el funcionament familiar.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden activar per afrontar i resoldre les dificultats.
 • Desplegament de processos d’avaluació, tant amb les famílies com amb els serveis derivants, per reajustar i millorar el servei.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans agafant lletres

Serveis

 • Exploració logopèdica dels i les infants i adolescents
 • Avaluació psicològica dels i les infants i adolescents
 • Orientació sistèmica familiar

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Escoles: Misericòrdia, Yglesias, Fedac-Canet, Turó del Drac
 • Instituts: IES Domènech i Montaner, IES Sunsi Mora
 • EBAS
 • EAP
 • Servei Salut i Escola (ICS)
 • CSMIJ