Connecta’t

Servei d’orientació i acompanyament emocional i relacional per a joves a través de les TIC

Data d’inici del servei: Abril del 2021

Impulsat per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Programa en línia, preventiu i de tractament, que es duu a terme en coordinació amb les àrees d’Acció Social i de Joventut de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i la xarxa local educativa, sanitària i de lleure.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals de la xarxa de serveis socials i educatius d’Olesa de Montserrat.

Definició

Des d’un enfocament sistèmic, relacional, integral i comunitari, el servei ofereix als i les joves de la població assessorament i acompanyament terapèutic en línia per prevenir i pal·liar situacions de crisi emocional i relacional.

L’objectiu principal és detectar i reforçar les capacitats i les fortaleses dels i les joves atesos/es amb la finalitat d’afavorir relacions saludables i enfortir les seves habilitats personals.

noia parlant desde l'ordinador

Objectius

 • Orientar sobre qüestions d’interès per als i les joves per promoure’n el benestar emocional i relacional (amb xerrades i tallers virtuals o petites càpsules formatives).
 • Donar un suport especialitzat terapèutic individual quan hi ha una dificultat o un problema específic, relacional o emocional (situacions de desorientació acadèmica, formativa o laboral; situació de crisi familiar o de relació amb els i les iguals, i altres aspectes que afectin el benestar emocional, com ara problemes d’addicció, alimentaris, d’autoestima, etc., causats per qualsevol circumstància).
 • Assegurar l’accés dels i les joves als recursos educatius, terapèutics, socials, culturals i materials de la comunitat per satisfer les seves necessitats de salut relacional i emocional, fomentant les relacions amb el grup d’iguals i amb altres joves de la mateixa localitat per trencar la soledat i l’aïllament no desitjats.
 • Contribuir a apoderar el/la jove com a actor/a del seu propi procés de transformació, afavorint que prengui consciència de les seves capacitats i dels seus recursos emocionals, educatius i relacionals per promoure l’autocura i la comprensió de les seves necessitats.
 • Promoure esquemes de coordinació i corresponsabilització entre els serveis de la comunitat per crear sinergies i complicitats que incideixin en la inclusió i la participació dels i les joves en la vida comunitària del seu barri o població i en el foment d’un espai de debat i d’intercanvi per a joves.
efecte de l'aigua

Principis

 • Flexibilitat per adaptar el servei a les necessitats i les demandes dels equips de serveis socials i de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada durant el procés terapèutic i socioeducatiu.
 • Utilització de les TIC com a factor de proximitat.
 • Proximitat relacional per afavorir un clima relacional que faciliti els processos de reflexió, la comprensió i el treball de les dificultats de les persones ateses.
 • Perspectiva de gènere, des de la qual es treballen les relacions de poder per raons de gènere establertes entre els i les membres de la família i les implicacions que tenen en el funcionament familiar.
 • Acció tant preventiva com de tractament per atendre situacions relacionals que afecten l’estabilitat emocional dels i les infants (situacions de risc).
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden activar per afrontar i resoldre les dificultats.
 • Desplegament de processos d’avaluació, tant amb les famílies com amb els equips de professionals implicats, per reajustar i millorar el servei.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Orientació i assessorament en línia
  • Acompanyament terapèutic en línia.
 • D’acompanyament grupal:
  • Tallers psicoeducatius reflexius per a joves en línia

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Serveis socials
 • Àrea de Joventut de l’Ajuntament
 • Instituts d’Olesa de Montserrat