CaixaProinfància

 Data d’inici del servei: 2011

Impulsat per la Fundació ”la Caixa”

EDUVIC · Famílies presta els seus serveis en 14 xarxes o territoris de CaixaProinfància:

 • el Raval i Horta-Guinardó, a Barcelona;
 • Cornellà de Llobregat;
 • el Prat de Llobregat;
 • Granollers-Canovelles;
 • l’Hospitalet: I, II i III;
 • Martorell-Sant Andreu de la Barca;
 •  Mataró;
 • Santa Coloma de Gramenet;
 • Sant Adrià de Besòs;
 • Sant Boi de Llobregat,
 • Vilanova i la Geltru.

EDUVIC · Famílies és coordinadora de la xarxa de l’Hospitalet II.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals de la xarxa de CaixaProinfància i de la xarxa de serveis socials, educatius i sanitaris amb els quals hi hagi un conveni de col·laboració.

Definició

Programa creat el 2007 per la Fundació ”la Caixa” per trencar el cercle hereditari de la pobresa i lluitar contra la pobresa infantil. Ofereix recursos en l’àmbit de l’educació, la salut i la família per ampliar les oportunitats de la infància en situació de pobresa o d’exclusió des d’un abordatge integral de les necessitats de les famílies i dels i les menors.

mans assenyalant uns colors

Objectius

 • Afavorir el desenvolupament de les competències dels i les infants i
  adolescents i de les seves famílies per millorar els seus processos d’integració social i la seva autonomia.
 • Promoure el desenvolupament social i educatiu de la infància i l’adolescència en el context familiar, escolar i social.
 • Desenvolupar i implementar un model d’acció social i educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educatiu de la infància i les seves famílies.
 • Contribuir a sensibilitzar i mobilitzar la societat per a l’eradicació de la pobresa infantil.
gota d'aigua caient de la punta d'un llàpis

Principis

 • Cada infant i cada família tenen possibilitats de millora i de desenvolupament.
 • Tot programa o actuació ha de partir d’una avaluació correcta de les
  necessitats i les potencialitats de la població destinatària i el seu context.
 • L’acció socioeducativa s’ha de basar en un treball sistèmic i integral.
 • L’infant i l’adolescent són el centre de l’acció del programa.
 • La família és la unitat de treball preferent i a la qual cal donar suport per desenvolupar la seva autonomia.
 • L’acció amb les famílies i els i les infants i adolescents ha de comptar
  amb referents tècnics estables.
 • El desenvolupament de plans personalitzats per a cada menor i família requereix el treball de diferents professionals que han d’estar
  coordinats/des entre ells/es eficaçment.
 • Les finalitats i els objectius de l’acció socioeducativa que promou
  el programa s’enforteixen mitjançant les sinergies amb altres programes de la Fundació ”la Caixa” i també amb altres iniciatives que es desenvolupin en el territori.
 • El programa requereix la formació continuada i la innovació per
  assegurar i augmentar la seva qualitat.
 • La millora del programa també s’ha de fonamentar en la supervisió i
  l’avaluació continuada i d’impacte.
puny subjectant llàpissos de colors

Serveis

 • Com a entitat coordinadora de la xarxa Hospitalet II (Sanfeliu centre, Sant Josep i Santa Eulàlia):
  • Impulsa espais de coordinació de la feina amb els diferents agents del territori, tant públics com privats, i supervisa el desenvolupament del programa.
 • Com a entitat referent d’acció social en 11 xarxes:
  • S’encarrega del diagnòstic, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del pla de treball general de la família i dels i les menors, i de la prestació de béns (alimentació i higiene infantil, material escolar, i ulleres o audiòfons).
 • Com a entitat prestadora dels ajuts en 14 xarxes:
  • S’encarrega de la prestació dels serveis de psicoteràpia individual i familiar i logopèdia i fa el seguiment i l’avaluació dels plans de treball familiar.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Col·legi Pare Enric d’Ossó
 • CE Xixell
 • Fundació Catalana de l’Esplai
 • Aema, SCCL
 • Càritas
 • CIJ
 • Sanfeliu – Sant Ildefons
 • Casal d’Infants i Joves Quico Sabaté
 • Drecera, SCCL
 • Associació Solidària La Llumeneta
 • Associació Benestar i Desenvolupament – ABD
 • CE Pubilla Cases
 • CE La Florida
 • Fundació Vicki Bernadet
 • CEIJ Gavina
 • Associació SAO-PRAT
 • Casal dels Infants
 • Escola Vedruna Àngels
 • Fundació Escó
 • Associació Cintra
 • REIR
 • Associació per la Salut Familiar i Comunitària Ventijol
 • Doble Via, SCCL
 • Fundació Adsis
 • Anoe – Llicasaj
 • Salesians Sant Jordi
 • Associació Juvenil Barnabitas
 • Aldeas Infantiles SOS
 • Associació Casal Infantil La Mina
 • Fundació Privada Germina
 • Fundació AGI
 • Actua, SCCL

Participació comunitària

 • Serveis socials de base
 • CDIAP
 • CSMIJ
 • Centres de salut
 • EAIA
 • EAP
 • Escoles
 • Taula d’Infància d’Horta-Guinardó de Barcelona
 • Xarxa d’Infància i Adolescència de Cornellà de Llobregat
 • Taula Territorial de Sant Boi de Llobregat
 • Taula Sectorial d’Infància i Adolescència del Consell Municipal de
  Serveis Socials de Barcelona
 • Xarxa de Criança i Educació 0-12 de l’Hospitalet de Llobregat