Serveis que oferim

Exploració logopèdica i tractament d’infants i adolescents

Servei orientat a l’atenció i la rehabilitació de les dificultats o trastorns de llenguatge que incideixen directament en els processos d’aprenentatge i de comunicació.

El/la professional parteix d’un diagnòstic adequat de les dificultats, algunes vegades gràcies a informes mèdics o psicopedagògics, i després d’una avaluació inicial, elabora un perfil lingüístic de l’infant o l’adolescent.

L’atenció logopèdica se centra en la rehabilitació, però també, de manera molt específica, en l’acompanyament del treball dut a terme en les altres activitats de reforç educatiu i en la coordinació amb el centre educatiu. Es treballa de manera preventiva, atès que les primeres etapes de l’escolarització (fins als 9 anys) són crucials en l’adquisició del llenguatge.

Objectius

  • Afavorir els mecanismes implicats en la producció de la parla, la veu i l’articulació per aconseguir més funcionalitat del o la pacient a l’hora de la comunicació i la deglució.

  • Fomentar la socialització dels i les infants i adolescents millorant les seves capacitats personals i comunicatives.

  • Ajustar el tipus d’atenció que cada persona necessita en cada un dels entorns comunicatius i d’aprenentatge.

Continguts

  • Discapacitats greus o permanents: TEA, discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i deficiències auditives.

  • Trastorns específics del llenguatge.

  • Problemes de comunicació o trastorns transitoris: dislàlies i dificultats en l’adquisició del llenguatge vinculades a factors socials o de context.