SUPORT – CC GARRAF

Servei d’atenció psicològica a infants i adolescents que han patit situacions de violència

Data d’inici del servei: Novembre del 2019

Impulsat pel Consell Comarcal del Garraf

Servei d’acompanyament a infants i adolescents de la comarca del Garraf
que presenten situacions de risc i vulnerabilitat. Es duu a terme a Canyelles, Olivella i Cubelles.

S’accedeix al servei per derivació dels/de les professionals dels serveis socials de Canyelles, Olivella i Cubelles.

Definició

Servei terapèutic adreçat a infants i adolescents que han patit situacions
de violència en l’àmbit familiar. El treball s’estructura en dos eixos principals: la intervenció relacional socioeducativa preventiva i de tractament, i la teràpia integrativa individual per elaborar les experiències de trauma que ha comportat la violència a la llar.

grup adolescents fent terapia

Objectius

 • Ajudar els/les infants i adolescents a integrar les situacions traumàtiques patides en el seu sistema d’origen perquè aconsegueixin establir relacions i vincles segurs amb el seu entorn familiar i social.
 • Abordar el trauma i/o les dificultats emocionals, cognitives, conductuals i sistèmiques amb l’objectiu de reduir els efectes negatius que tenen per a l’infant o l’adolescent i, per tant, també per a les relacions familiars, escolars, d’iguals, etc.
 • Intervenir des d’un punt de vista psicoeducatiu amb l’adolescent o l’infant perquè comprengui el seu funcionament intern, les seves respostes relacionals, les seves pors i angoixes, etc., i superi els
  sentiments de culpa i d’incapacitat que experimenta.
 • Ensenyar als i les infants i als i les adolescents a reconèixer els recursos que posseeixen per abordar les seves dificultats.
 • Treballar amb els/les infants i els/les adolescents possibles fòbies
  associades a l’experiència traumàtica: por de la foscor, fòbia escolar, por del fracàs, etc.
 • Afavorir espais de comunicació i d’expressió afectiva.
 • Treballar dificultats associades a experiències traumàtiques: agressió,
  autoagressions, consum de tòxics, dependència al mòbil o a l’ordinador, etc.
efecte circular de l'aigua

Principis

 • Flexibilitat per adaptar el servei a les necessitats i les demandes dels equips de serveis socials i de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els/les professionals implicats/des per assegurar una intervenció coherent i coordinada durant el procés terapèutic i socioeducatiu.
 • Proximitat territorial per facilitar tant com sigui possible l’accessibilitat de les persones usuàries al servei.
 • Proximitat relacional per afavorir un clima relacional que faciliti els
  processos de reflexió, la comprensió i el treball de les dificultats de les persones ateses.
 • Perspectiva de gènere, des de la qual es treballen les relacions de poder per raons de gènere establertes entre els i les membres de la família i les implicacions que tenen en el funcionament familiar.
 • Implicació i motivació de les persones ateses perquè prenguin consciència dels recursos propis que poden activar per afrontar i resoldre les dificultats.
 • Desplegament de processos d’avaluació, tant amb infants i adolescents com amb els serveis derivants, per reajustar i millorar el servei.
 • Gestió basada en la qualitat i la responsabilitat social.
mans subjectant una planta

Serveis

 • D’acompanyament individual/familiar:
  • Suport terapèutic.

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Serveis socials del Consell Comarcal del Garraf
 • Equip d’atenció a la Infància i Adolescència
 • CSMIJ