Serveis de prevenció socioeducativa en medi obert

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]
Serveis de prevenció, orientació i suport als infants, joves i les seves famílies per tal d’atendre i afavorir el benestar, intentant reduir les conductes de risc des de l’àmbit del lleure, l’esport i amb el suport terapèutic i d’orientació educativa a les seves famílies
[/dt_call_to_action]
[dt_fancy_title title=”A qui s’adrecen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Administració Autonòmica
Administració Comarcal
Administració Local
Altres entitats i Fundacions

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Què ofereixen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Educació en valors a través de l’esport: pràctica esportiva i lúdica.
Educació per la salut: a través de la coordinació amb els Serveis mèdics de base i l’organització de sessions d’educació sanitària dirigides tant a pares i mares com als nens i nenes.
Seguiment de l’escolarització: espais de reforç escolar en coordinació amb els referents escolars i altres agents.
Teràpia Familiar: Treball terapèutic, des d’una perspectiva de teràpia familiar socioeducativa, que adapta l’actuació de la teràpia familiar sistèmica als contextos socials i educatius.
Tallers de parentalitat positiva: Preparació dels pares i mares per l’establiment d’una educació competent amb els fills/es que, conjugant autoritat positiva i afecte, tingui cura de les diferents dimensions dels fills i filles: afectivitat, emocions, valors, relacions, sociabilitat, desenvolupament cognitiu i ètic, competències socials…
Seguiment tècnic: acompanyament en la gestió tècnica per la millora i l’ optimització de l’acció educativa, terapèutica i organitzativa. Identificació dels aspectes positius i bones pràctiques.
Supervisió de casos i d’equips: Revisió, anàlisi i estudi de la intervenció professional en els casos. Revisió de la intervenció de l’equip per compartir una mateixa metodologia i millorar la cohesió.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Serveis de prevenció socioeducativa que gestiona EDUVIC” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Persona de contacte” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

L’entrada Serveis de prevenció socioeducativa en medi obert ha aparegut primer a Eduvic.