Espai d’atenció a les famílies – El Prat de Llobregat

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]Servei de suport terapèutic relacional socioeducatiu per a persones, parelles, famílies i grups
Servei impulsat per l’Ajuntament de El Prat de Llobregat a partir del 2 de gener del 2015.
És un servei destinat a oferir acompanyament de caire terapèutic socioeducatiu a famílies, parelles i persones, ateses als Serveis Socials de El Prat de Llobregat, que presenten dificultats relacionals, emocionals i socioeducatives que afecten el seu creixement integral.[/dt_call_to_action]

A nivell general l’EAF cerca: potenciar dinàmiques relacionals saludables en les famílies; capacitar els pares i a les mares en l’exercici de les funcions parentals i marentals; prevenir situacions de negligència i maltractaments; sanejar les relacions de parella; acompanyar en processos de creixement personal; donar un suport complementari al treball que es realitza als Serveis Socials d’Atenció Primaria.

[dt_fancy_title title=”Programes que s’ofereixen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

A. Programes d’atenció individualitzada a les famílies, parelles i persones

[dt_vc_list dividers=”false”]

Consultoria, per treballar la participació activa, motivació i demanda de la família, parelles i persones.
Suport terapèutic relacional socioeducatiu, per afrontar i superar les disfuncions relacionals que afecten negativament en la criança dels fills i filles, en la relació de parella, en el funcionament parental.

[/dt_vc_list]

B. Programes d’atenció grupal amb els pares i mares

[dt_vc_list dividers=”false”]

Tallers terapèutics amb pares i mares, per treballar les disfuncions relacionals instaurades en les seves famílies amb famílies en situació de risc.
Tallers educatius amb pares i mares, per treballar les funcions parentals, des de la perspectiva de la parentalitat positiva, amb famílies en situació de vulnerabilitat.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Característiques principals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

EAF, està pensat per a treballat dificultats relacionals, educatives i socials que afecten a un o més membres, en especial si és un infant i/o adolescent. El treball es desenvolupa de manera individualitzada i/o de manera grupal amb els pares i mares.
EAF és un servei de suport als professionals dels Serveis Socials que té la finalitat d’intervenir en un o més aspectes relacionals definits per part del professional derivant, que és la figura referent de la globalitat del procés familiar. El/la terapeuta de l’EAF es coordinarà amb el referent del cas si sorgeixen altres qüestions a treballar.
EAF aporta solucions viables i pràctiques, de manera específica i especialitzada, a les dificultats relacionals, educatives i socials que afecten a les famílies, parelles i persones.
EAF va dirigit al conjunt del nucli familiar, parelles i persones i té com objectiu fonamental la prevenció i la intervenció que abasta alhora les àrees relacional, social i educativa.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Nº de professionals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

2 terapeutes familiars

[/dt_vc_list]

L’entrada Espai d’atenció a les famílies – El Prat de Llobregat ha aparegut primer a Eduvic.