Escola, tallers i grups de pares i mares

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]Serveis que ofereixen diferents modalitats de treball en grup atenent les particularitats de les persones que participen, per la qual cosa els tallers són de caire preventiu-educatiu o de tractament-terapèutic. Són espais reflexius i participatius que s’adapten a les diferents realitats familiars i als diferents requeriments de les entitats i/o serveis derivants, públics o privats.[/dt_call_to_action]
[dt_fancy_title title=”A qui s’adrecen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Administracions generals, comarcals i locals.
Serveis Socials d’Atenció Primària.
Serveis d’atenció especialitzada (EAIA’s, EAP’s, etc)
Llars bressol, Espais familiars, Escoles, Instituts, AMPA’s.
Centres Oberts.
Professionals que treballen en atenció directa amb infants, adolescents i famílies.
Pares, mares i famílies, directament.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Què ofereixen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Es treballen aspectes referents a les habilitats i funcions parentals; tot incidint sobre el cóm i el què educar i socialitzar en els fills i filles, tenint present les diferents etapes del cicle evolutiu i els diferents àmbits a tenir presents: vida familiar, escola, barri, lleure i oci, fets socials, conductes, alimentació, salut, drets i deures…
Preparació dels pares i mares per l’establiment d’una educació competent amb els fills/es que, conjugant autoritat positiva i afecte, tingui cura de les diferents dimensions dels fills i filles: afectivitat, emocions, valors, relacions, sociabilitat, desenvolupament cognitiu i ètic, competències socials, etc; sempre partint de la realitat quotidiana que viuen el pares i mares.
Els diferents tallers compten amb el suport d’un terapeuta familiar que afavoreix el processos d’abordatge de les dificultats, la reflexió dels processos relacionals que generen el malestar emocional i la construcció de noves estratègies educatives i relacionals.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Tipus de tallers” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Tallers terapèutics per pares i mares

Es tracta de petits grups, conformat per pares i mares de 5 o 6 famílies, que tene en comú dificultats relacionals i emocionals que afecten als seus fills (problemes de comportament, dificultats d’adaptació, incursió en el comsum de tòxics, etc.). Es cerca la força del grup en el compartir experiències, crietris, idees,… que potenciïen en els pares i mares més seguretat per atendre amb més eficiència aquestes dificultats. es construeix un espai de diàleg i confiança des del suport mutu i l’elaboració conjunta d’estratègies.

Tallers terapèutics per adolescents i joves

Ofereix un abordatge educatiu i terapèutic a adolescents amb dificultats relacionals i emocionals derivades d’experiències de maltractament. Cerca la cura i autocontrol emocional  a partir d’ensenyar-los mètodes d’autoregulació emocional que els permeti sentir-se cuidats i capaços de resoldre els seus problemes, ajudant-los a ampliar el seu món mental amb noves idees i possibilitats, entrenant-los en habilitats de resolució de conflictes i confrontant-los amb formes de pensar que poden incitar el malestar.

Tallers educatius familiars

És un programa de l’Obra Social La Caixa, que cerca potenciar el desenvolupament de les capacitats dels pares en la cura i l’educació dels seu fills i la participació activa dels fills. La dinàmica del taller contempla sessions de treball amb els pares, sessions de treball amb els fills i sessions pares i fills, per tal de promoure el compartir d’experiències, de punts de vista, la comunicació i el treball conjunt. Tant els continguts com les dinàmiques de treball estan estructurades i tracten temes com l’afecte, l’educació, la comunicació, el temps de lleure, l’escola, etc

Tallers formatius per a pares i mares

Son tallers de caràcter preventiu per pares que volem millorar les seves capacitats per afrontar amb èxit els desafiaments educatius dels seus fills en l’actual realitat social. Es treballa amb grups de 10 a 20 persones aproximadament, en sessions setmanals de 90 minuts. Es tracta d’un espai formatiu, reflexiu i participatiu a partir d’uns continguts que donen les claus, mètodes  i principis educatius adequats per la criança des de les primeres etapes de vida des de la perspectiva de la parentalitat positiva. Es tracta de fer de la parentalitat una experiència eficient i gratificant.[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Centres de la Plataforma Cruïlla que ofereixen aquest servei” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Persona de contacte” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

L’entrada Escola, tallers i grups de pares i mares ha aparegut primer a Eduvic.