Servei d’atenció a mares i fills que han patit violència de gènere

Comparteix

[dt_fancy_title title=”Dirigit a:” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Serveis Municipals d’Atenció a la dona
Administracions generals, comarcals i locals
Serveis Socials d’Atenció Primària
Altres serveis especialitzats de l’àmbit socioeducatiu

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Característiques principals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Afavorir la reconstrucció de models de conducta i estils educatius que puguin ajudar les mares i els seus fills que han patit violència a la llar.
Abordatge de les situacions de violència i separació conjugal des d’una perspectiva educacional i a la vegada sistèmica.
La metodologia del programa permet treballar amb mares i fills en tres línies d’actuació:
Tallers puntuals de mares
Espai de joc terapèutic
Suport terapèutic personalitzat

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Serveis d’atenció a la violència de gènere que ofereix EDUVIC” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Persona de contacte” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

L’entrada Servei d’atenció a mares i fills que han patit violència de gènere ha aparegut primer a Eduvic.