Serveis de suport terapèutic a les famílies

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]
Servei que ofereix un suport concret i pràctic a les famílies amb dificultats relacionals que afecten el correcte desenvolupament emocional i social dels seus membres. Contempla la coordinació amb altres professionals d’entitats i serveis de la xarxa local implicats amb la família. . És un servei dinàmic i flexible que s’adapta a les diferents realitats familiars i als diferents requeriments de les entitats i/o serveis derivants, públics o privats.
[/dt_call_to_action]
[dt_fancy_title title=”A qui s’adrecen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Administracions generals, comarcals i locals.
Serveis Socials d’Atenció Primària.
Serveis d’atenció especialitzada: Equips d’Atenció a la infància i l’adolescència, Centres Residencials d’Acció Educativa, Centres d’Acolliment, Centres de Salut Mental per Adults, Infants i Joves, Equips d’Atenció Psicopedagògica, etc.
Llars bressol, Espais familiars, Escoles, Instituts, AMPA’s.
Centres Oberts.
Professionals que treballen en atenció directa amb infants, adolescents i famílies.
Pares, mares i famílies, directament.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Què ofereixen” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Treball terapèutic, des d’una perspectiva de teràpia familiar socioeducativa, que adapta l’actuació de la teràpia familiar sistèmica als contextos socials i educatius.
Connectar la família amb les seves capacitats per abordar, comprendre i superar les disfuncions relacionals que afecten a tots els seus membres.
Abordar les dificultats de la família que poden estar afectant el desenvolupament adequat d’un infant o adolescent.
Ajudar als pares i mares a recuperar i/o descobrir les  capacitats i habilitats parentals que els/les ajudin a exercir les funcions pròpies d’una parentalitat positiva.
Treballar els aspectes concrets de la disfunció familiar, com poden ser: manca d’acord entre pare i mare sobre criteris educatius; comunicació deficient entre pares i fills; instrumentalització dels fills/es en els conflictes dels pares; absència dels progenitors a la llar; confusió de rols i funcions; dificultats per incorporar a la parella del pare/mare en famílies reconstituïdes; entre molts altres.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”En què es concreta” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Es tracta d’un acompanyament individualitzat, on la família és atesa per un terapeuta familiar, generalment en sessions d’una hora cada 15 dies. La durada i intensitat del número de sessions depèn de la complexitat del treball a realitzar amb cada família. Tot l’abordatge terapèutic es fa a partir de les situacions que expliciten les famílies com preocupants i angoixants, amb la finalitat d’acompanyar-les en la recerca de solucions que permetin superar les dificultats.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Projectes en què la Plataforma Cruïlla ofereix aquest servei” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_fancy_title title=”Persona de contacte” title_size=”h4″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

L’entrada Serveis de suport terapèutic a les famílies ha aparegut primer a Eduvic.