SaTeF, Servei d’Atenció Terapèutica i Educativa a les Famílies

Comparteix

[dt_call_to_action background=”plain” line=”true”]Servei impulsat pel Programa d’Infància de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
El SaTeF neix a partir de l’anàlisi de les necessitats relacionals de les famílies que van detectar els professionals de la xarxa social local. El SaTeF es desplega com un servei complementari al treball que realitzen els professionals dels centres municipals de serveis socials i dels EAIA.[/dt_call_to_action]
[dt_fancy_title title=”S’hi ofereixen quatre programes:” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Teràpia familiar.
Taller terapèutic grupal amb pares i mares amb dificultats comunes.
Taller de formació per a promoure la parentalitat positiva en pares i mares.
Taller de cura i autocontrol emocional amb adolescents.

[/dt_vc_list]

Tots els programes treballen des d’un vessant social, terapèutic i educatiu per afavorir processos de creixement emocional i relacional.

[dt_fancy_title title=”Característiques principals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list dividers=”false”]

Treball complementari i especialitzat al treball que realitzen els professionals de serveis socials i EAIA.
Treball en xarxa i interdisciplinari a partir d’una Pla de comunicació i coordinació pactat amb els serveis derivants.
Sistema d’avaluació amb les famílies sobre el treball que desenvolupen.
Processos d’avaluació amb els professionals.
Flexibilitat horària per facilitar l’accés a les famílies al servei.
Pla funcional del servei adaptat a la realitat del Municipi.

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Professionals” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]
[dt_vc_list]

6 terapeutes familiars

[/dt_vc_list]

[dt_fancy_title title=”Dades destacades” title_align=”left” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_color=”accent”]

Dades
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Famílies ateses
150
187
177
187
234
211

Infants i adolescents de les famílies ateses
 266
364
335
354
389
379

Famílies que consideren que al finalitzar la teràpia ha millorat la seva situació familiar
100%
93,3%
100%
90%
93%
100%

Per a més informació sobre el servei podeu accedir a les Memòries de Responsabilitat Social d’EDUVIC.

L’entrada SaTeF, Servei d’Atenció Terapèutica i Educativa a les Famílies ha aparegut primer a Eduvic.