Models de treball

Intervenció socioeducativa empoderadora

“No em fan por les tempestes, perquè estic aprenent a pilotar la meva embarcació”.

Louisa May Alcott

El model d’intervenció socioeducativa d’EDUVIC neix de l’experiència en el treball amb infants i adolescents i amb les seves famílies, tant en l’àmbit educatiu com psicoterapèutic. Epistemològicament, el nostre model d’intervenció es fonamenta en els principis de la teràpia familiar sistèmica, el model estructural, la teràpia estratègica breu i les ciències socials.

Es tracta d’un model flexible, dinàmic, que posa en valor la capacitat que tenen les famílies per superar els problemes o les dificultats que presenten, assumint que el procés d’apoderament s’ha de promoure dins d’un context de relacions en què el o la professional, a partir de la connexió amb la família, ha de poder generar les condicions idònies perquè els o les membres aconsegueixin recobrar les capacitats que són essencials per a la família: autonomia, competència, identitat, intimitat, etc.

Implica tenir en compte les característiques socials, laborals, econòmiques i de context en què es troba la família; l’organització i l’estructura relacional que defineixen el funcionament o la dinàmica familiar; el moment vital familiar; les relacions amb la família extensa i l’entorn social; les seves expectatives, necessitats i desitjos; la seva manera de comprendre les seves dificultats i fortaleses… En definitiva, implica una intervenció molt personalitzada i molt feta a mesura que permeti donar resposta a les necessitats específiques de la família.

La intervenció socioeducativa posa en relleu la importància d’acompanyar les famílies en els processos de gestació i criança, amb l’objectiu d’afavorir el bon desenvolupament dels i les infants i la consolidació de dinàmiques familiars positives i responsives. Es tracta de donar suport al pare i la mare en l’exercici dels seus rols i funcions com a corresponsables de la dinàmica familiar i del benestar relacional, emocional, cognitiu i fisiològics dels seus fills i filles.

Amb les famílies que hi donen el seu consentiment i en les quals es detecta la necessitat, la feina de suport i acompanyament es fa també dins del domicili. Aquesta intervenció socioeducativa comporta un acompanyament actiu i participatiu des de l’exemple, consistent en actuacions dirigides a potenciar l’autonomia des d’una
marentalitat i una parentalitat positives i responsives.