Sara Quintana Bosch

Professionals ›

Sara Quintana Bosch

Terapeuta Familiar

Diplomada en Educació Social per la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Ha cursat estudis de Psicopedagogia a la Universitat Oberta de Catalunya, i té el màster en Teràpia Familiar Socioeducativa de l’Escola Itinere d’EDUVIC en col·laboració amb l’Institut de Formació Continua IL3 – Universitat de Barcelona, reconegut per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar.

Com a formació complementària, ha realitzat cursos i seminaris relacionats amb l’àmbit de la sistèmica, concretament d’atenció socioeducativa a la infància i l’adolescència, d’intervenció educativa i comunitària envers les conductes de risc (violència, sexualitat, tòxics), de suport a les habilitats parentals de les famílies, d’atenció terapèutica a persones que han patit abús sexual, d’aplicació de tècniques artístiques en l’acompanyament emocional i de comunicació no violenta. Actualment, està realitzant formació de yoga per integrar a la pràctica terapèutica.

La seva experiència professional és preferent en l’àmbit de la protecció a la infància i l’adolescència i l’acompanyament familiar, fent feines d’atenció directa, de planificació i disseny de projectes educatius, de formació, i de gestió de projectes.

Treballa des del 2019 a la cooperativa EDUVIC, com a terapeuta familiar en el Programa Caixa ProInfància i en el programa servei de Tractament Especialitzat de Suport a les Famílies de la DGAIA dins d’EDUVIC· Famílies, i com a terapeuta al Psicoterapia & Trauma Institute d’EDUVIC. Actualment, ha començat a participar amb EDUVIC · Escola Itinere per dur a terme supervisions d’equips de professionals i impartir cursos de formació per a professionals.