Sara Escribà

Professionals ›

Sara Escribà

Terapeuta familiar

Va estudiar Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i va completar el Màster en Teràpia Familiar Socioeducativa per la Universitat de Barcelona (IL3-UB) i EDUVIC·Escola Itinere, així com el Postrgau de pràctiques supervisades en Teràpia Familiar. Actualment, està cursant el Màster en Psicologia General Sanitària.

Ha assistit a diversos cursos de formació, entre ells, en abús sexual infantil, violències sexuals, violència de gènere i l’impacte de la socialització de gènere a la subjectivitat d’homes i dones.

La seva experiència laboral s’ha centrat en l’àmbit de la protecció de la infància i l’adolescència, treballant en un centre de menors d’edat estrangers no acompanyats i un Punt de Trobada Familiar, així com en un Servei d’acollida i recuperació per a dones en situació de violència masclista, oferint acompanyament psico-social i educatiu a les dones i als seus fills/es.

Actualment, treballa amb EDUVIC·Famílies en el programa CaixaProinfància al Raval i al STF del Vallès Occidental.