Professionals ›

Sandra Garcia Casals

Terapeuta Familiar

És diplomada en Educació Social per la Universitat de Lleida i compta amb el Màster en Teràpia Familiar Socioeducativa per EDUVIC · Escola Itinere, centre reconegut per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar.

Com a formació complementària, ha assistit a cursos i seminaris relacionats amb l’àmbit educatiu amb infants, adolescents i les seves famílies en contextos de vulnerabilitat; en l’àmbit terapèutic familiar, s’ha format en el camp de la mentoria i la supervisió de casos.

La seva experiència professional com a educadora social va des de l’àmbit de la gent gran fins a l’atenció a persones amb drogodependències, però s’ha centrat principalment en l’àmbit del sistema de protecció de la infància, com a educadora en Centres d’Acollida i Centres Residencials d’Acció Educativa. Ha treballat en el nou model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa (Model SIS) en l’àmbit dels serveis socials a la comarca de la Segarra, fent tasques d’acompanyament familiar i d’atenció directa amb infants i adolescents, de disseny i direcció de projectes, i de coordinació d’equips.

Treballa des del 2019 a la cooperativa EDUVIC, de la qual és sòcia, com a terapeuta familiar a l’àrea d’EDUVIC · Famílies en el programa CaixaProinfància, de la Fundació ”la Caixa”, i, des de gener del 2022, al Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) de Lleida-sud.

Participa en el grup d’investigació d’EDUVIC · Escola Itinere sobre neurociència aplicada a la teràpia familiar.