Sandra Fernández González

Professionals ›

Sandra Fernández González

Integradora Social

Ha cursat el Grau Superior en Integració Social. Ha fet formacions en afectivitat i sexualitat en la infancia i adolescencia, en gestió de conflictes entre professionals, en contenció física i emocional i també en salut emocional. Té una experiència de 12 anys treballant en el CRAE La Immaculada (Centre Residencial d’Acció Educativa), també fent reforç educatiu a persones migrants a Càritas. Actualment, forma part d’EDUVIC·Famílies dins del SIS Projecte Àncora del Prat de Llobregat.

Tècnic Auxiliar de Infermeria per l’Escola López Vicuña a Barcelona

Tècnic Superior Integració Social en IES Milà i Fontanals a Igualada

Com a formació complementaria, ha assistit a cursos relacionats amb àmbit socioeducatiu amb infants i adolescents atesos en el sistema de protecció:

Afectivitat i Sexualitat en Infància i Adolescència

Gestió de conflictes entre professionals

Contenció Física i Emocional

Salud Emocional

Ha treballat al Centre Residencial d’Acció Educativa La Immaculada des del 2006 fins al 2018

Des del Maig de 2022 treballa a Eduvic Famílies com a Treballadora Familiar amb el projecte SIS Ancora al Prat