Paula Jiménez Pérez

Professionals ›

Paula Jiménez Pérez

Psicòloga

Coordinadora del Servei Tècnic Punt de Trobada de L’Hospitalet de Llobregat

És diplomada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Màster en Psicologia General Sanitària per la mateixa universitat. Té formació psicodinàmica i continua la seva formació en aquest àmbit, així com en formació específica en psicopatologia clínica i intervenció individual, tant en l’àmbit de la infància com en persones adultes, també en intervenció comunitària.

Ha treballat en diversos dispositius de l’àmbit clínic i social. A partir del 2020 inicia la seva trajectòria en el Servei Tècnic Punt de Trobada, gestionat per la cooperativa EDUVIC.

Actualment, treballa a l’àrea d’EDUVIC · Famílies com a coordinadora del STPT. L’objectiu d’aquest servei és reduir els riscos que poden afectar el benestar de l’infant durant el restabliment de la relació amb el progenitor o la progenitora no custodi/òdia, així com la normalització de l’exercici dels drets de relació i comunicació de la infància amb els seus progenitors, progenitores i familiars.