Núria Gómez Fernández

Professionals ›

Núria Gómez Fernández

Terapeuta Familiar

Diplomada en Educació Social i Treball Social a la Universitat Ramon Llull. Màster en Teràpia Familiar Socieducativa per EDUVIC· Escola Itinere, amb conveni de col·laboració amb IL3-UB. Postgrau en Pràctiques Supervisades de Teràpia Familiar Sistèmica per EDUVIC· Escola Itinere. Ha cursat estudis puntuals de psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Té formació complementària en infància i adolescència, gestió de projectes, cooperació internacional i teatre social.

Inicia el seu recorregut professional l’any 2001 com a monitora de lleure, així com de voluntària amb discapacitats física i intel· lectuals. Té experiència com a educadora social en cooperació internacional, en violència de gènere, persones sense llar, addiccions, famílies, infancia i adolescència, persones migrades.

Comença a treballar a la cooperativa EDUVIC l’any 2011 com a educadora social en un centre d’acollida que treballa des d’una visió sistèmica familiar. L’any 2020 comença a treballar com a Terapeuta Familiar Sistèmica en el programa de Caixa ProInfància.