Daniel Montoya Crespo

Professionals ›

Daniel Montoya Crespo

Terapeuta Familiar

És diplomat en Educació Social per la Universitat Complutense de Madrid i màster en Teràpia Familiar Sistèmica per l’Escola de Teràpia Familiar de Barcelona, centre reconegut per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar. Actualment, cursa els estudis del grau de Psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya.

S’ha format en temes relacionats amb la protecció de la infància i la intervenció en contextos residencials i amb el tractament ètic de la praxi de la intervenció social. També té formació específica en l’àmbit de la salut mental infantil i en la intervenció en aquest camp en contextos residencials.

Ha treballat en l’àmbit residencial, primer en centres residencials d’educació intensiva, després com a educador referent durant vuit anys en centres residencials d’acció educativa i, a partir del 2018, com educador al centre d’acollida Talaia, gestionat per la cooperativa EDUVIC.

Actualment, treballa a l’àrea EDUVIC · Famílies com a terapeuta familiar socioeducatiu en el servei Jo torno a casa, impulsat pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona, l’objectiu del qual és ajudar els infants i els adolescents a tornar a la llar familiar després d’una estada en un recurs residencial.