Créixer en família

Data d’inici del servei: 2013

Impulsat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

EDUVIC · Famílies ha gestionat aquest programa del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya en diverses edicions a les províncies de Lleida i Tarragona. El 2020 i el 2021, també l’ha gestionat a la província de Barcelona.

Definició

Programa format per cicles de tallers de criança positiva destinats a orientar i donar eines als pares, mares i tutors/es per exercir el seu paper educatiu des de l’afecte, la protecció i l’establiment de límits, amb l’objectiu d’afavorir el benestar i el desenvolupament integral dels i les infants i dels i les adolescents.

grup gent asseguda formant una rotllana

Objectius

 • Propiciar vincles afectius sans, protectors i estables en el nucli familiar o convivencial perquè els i les infants i els i les adolescents se sentin acceptats/des i estimats/des en un entorn estructurat i amb
  normes i valors.

 • Fomentar l’atenció de les necessitats socioafectives dels fills i filles,
  respectant els drets dels i les infants, amb mètodes no violents d’educació i donant-los atenció, orientació, seguretat i reconeixement.

 • Donar eines a les famílies perquè mostrin interès pel món dels i les
  infants i dels i les adolescents, els/les escoltin, tinguin en compte la seva opinió i els/les facin participar en les decisions familiars.

 • Potenciar que els pares, mares i tutors/es eduquin d’una manera flexible i adaptativa, d’acord amb les necessitats evolutives i educatives dels seus fills i filles, aprofitant i gaudint de totes les oportunitats i dels suports que tenen al seu entorn per aconseguir-ho.

 • Fomentar la importància de crear espais i temps compartits en família.

pare conversant amb una senyora

Principis

 • Promoció de la criança positiva i responsiva.
 • Comprensió sistèmica de les dinàmiques familiars.
 • Programa preventiu i universal.
 • Treball amb tota la xarxa local per garantir la màxima difusió i accessibilitat al programa.
 • Flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats del territori.
 • Flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats de les famílies participants.
pare jugant amb filla als braços

Serveis

 • Cicles de sis sessions de tallers formatius adreçats a pares, mares, tutors i tutores sobre com educar en positiu. El cicles de tallers estan estructurats per franges d’edat: Pares i mares amb infants de 0 a 3 anys; de 3 a 6 anys; de 6 a 12 anys; de 12 a 16 anys; de 16 a 18 anys

Xarxa de serveis locals amb la qual es treballa

 • Serveis socials
 • Serveis sanitaris
 • Xarxa educativa formal i informal
 • Teixit associatiu